מדי מוליכות - CON

מדי מוליכות לבדיקות מעבדתיות וסביבה .בקטגוריה זו ניתן לבחור מכשירים ניידים ומכשירים משולבים
PH ORP TEMP ועוד מגוון פרמטרים .