קווטה זכו' מ.א.10מ"מ #9

תיאור

יצרן:  BUCK
מספר קטלוגי:  244-9G10